PRO PARTNERS
DEVELOPMENT

je investičná spoločnosť zameraná na investovanie do realitných projektov, primárne vo fáze developmentu.

V spolupráci s renomovanými developerskými spoločnosťami pôsobí zvyčajne ako finančný partner zabezpečujúci financovanie dlhovým financovaním, equitným financovaním respektíve ich kombináciou.

Zameranie Pro Partners Development

Spoločnosť sa zameriava na realitné projekty:

development, zvyčajne vo fáze prebiehajúceho permittingu (schválený územný plán, prípadne územné rozhodnutie)
stredná a východná Európa
  1. Residential Real Estate: nehnuteľnosti pozostávajúce z bývania pre jednotlivcov, rodiny, alebo skupiny ľudí.
  2. Commercial Real Estate: pozemky a budovy určené pre vykonávanie podnikateľskej činnosti ako sú napríklad nákupné centrá, individuálne obchodné objekty, kancelárske budovy, zdravotné pracoviská či hotely.
  3. Industrial Real Estate: priemyselné objekty využívané napríklad ako továrne, pre strojársku výrobu, výskum a vývoj, stavebníctvo, doprava, logistika či skladovanie.
po ukončení výstavby a prípadnom leasingu